Lean werken

Werk slimmer niet harder!

Lean Six Sigma is ook een instrument voor procesverbetering omdat het nieuwe taken en procedures invoert. Organisaties die lean inzetten hebben het doel het werk sneller en slimmer in te richten met beter resultaat, dus een hogere klanttevredenheid door processen te verbeteren.

Het gaat hierbij om de ideale combinatie van kwaliteit en snelheid. Om dat te bereiken is inzicht nodig in hoe een proces loopt. Waarom wordt een document de ene keer direct opgeleverd terwijl het de andere keer een dag extra duurt? Om de oorzaak te achterhalen is het nodig om met alle betrokkenen het proces te onderzoeken. Daarbij kijk je dieper en houd je bij hoe lang iedere stap in het proces duurt.

Door samen met alle betrokkenen te kijken, krijg je ook allerlei ideeën vanuit verschillende invalshoeken. Die ideeën zijn de kapstok voor de procesverbetering.

Lean werken

De coaching Kata

De verbeter Kata is een systematische routine om verbeteren te verankeren in de cultuur. Het is een vaardigheid, een manier van denken en doen, welke wordt aangeleerd door elke dag een beetje te oefenen. De coaching Kata bestaat uit 5 vragen:

  • Wat probeer je voor elkaar te krijgen?
  • Waar ben je nu?
  • Wat staat je nu in de weg/welke obstakels belemmeren je?
  • Wat is je volgende stap?
  • Wanneer kunnen we zien wat we hebben geleerd van het nemen van de laatste stap?

Stapsgewijs probeer ik samen met het secretariaat het einddoel te bereiken. We gaan dus niet in 1 stap naar het einddoel, maar in kleine stapjes zodat het voor iedereen behapbaar blijft. Het mooie van deze methodiek is dat je meerdere experimenten uitprobeert en zo bekijkt wat voor jouw organisatie het beste werkt.