Opdrachtgevers

Op interim basis heb ik voor diverse opdrachtgevers gewerkt.

Al jaren ben ik actief op het secretariaat. De basis van mijn secretariële carrière (1993) heb ik opgedaan bij de Aldi, Moret Ernst & Young en Driehoek Advocaten. Uit ervaring blijkt dat steeds meer opdrachtgevers mij weten te vinden omdat zij geloven in mijn kwaliteit, kennis en kunde. Al mijn ervaringen heb ik in 2016 samen kunnen brengen in mijn eerste opdracht als zelfstandige: het Vecht-College in Breukelen.

Advies & Proces

Als adviseur op het secretariaat kijk ik mee bij bestaande of nieuwe secretariaten. Hoe ik dit aanpak vertel ik je hier (link pagina). Onderstaand zie je waar ik als adviseur secretariaat opdrachten heb vervuld.

Na 4 jaar landelijk secretaris te zijn geweest, ben ik sinds 2020 regiobestuurder Utrecht. Samen met mijn team organiseren wij vakgerelateerde bijeenkomsten om de ondersteuner ‘future-proof’ te maken.
Mijn eerste interim-opdracht als zelfstandige! Op deze particuliere school heb ik de processen in kaart gebracht en verbeterd en werkprocedures geschreven. Na 2 jaar ben ik voor een korte periode opnieuw ingezet door het VC. Het was leuk te zien dat de procedures nog steeds gevolgd werden!
Naast de directie ondersteuning heb ik het secretariaat opnieuw opgezet, processen verbeterd, server heringericht en handboek geschreven. Tevens de directie laten ervaren wat zij van een ondersteuner mogen verwachten; dat deze persoon veel breder ingezet kan worden dan alleen de basis uitvoerende taken.
Procesverbetering & herinrichting van de backoffice; hoe kan er slimmer en vooral efficiënter gewerkt worden!
Bij de FMS heb ik de directeur Kwaliteit in de breedste zin van het woord interim ondersteund. Daarnaast heb ik meegedacht en advies uitgebracht over hoe het secretariaat, wat reeds in ontwikkeling was, verder en breder uitgezet kon worden a.d.h.v. mijn lean-expertise.
Als interim bestuurssecretaresse heb ik het bestuur en Raad van Toezicht ontzorgd.
Als project-assistent van de Taskforce heb ik het secretariaat vormgegeven. Daarnaast heb ik zorggedragen voor het opstellen en bewaken van de actielijsten, termijnen, budgetten en heb ik overige secretariële taken uitgevoerd.
Bij Kwintes heb ik secretariële ondersteuning geboden aan de Raad van Bestuur. Ik heb de secretaris geadviseerd hoe bepaalde processen op het secretariaat verbeterd konden worden.
Als office manager heb ik deze nieuwe afdeling mogen opzetten, invullen en uitbreiden. Mijn functie kon ik later uitbreiden door als projectassistent mee te gaan naar diverse klanten om daar op locatie mee te werken aan de opdracht.
Als office manager heb ik bij deze jonge organisatie het secretariaat opgezet en ingevuld. Daarbij heb ik procesverbeteringen doorgevoerd in o.a. de facturatie & administratie.
Ik heb ondersteuning geboden aan de managers. Met de lean-methode heb ik de werkplaats processen in kaart gebracht en procesverbetering op uitgevoerd. Tevens heb ik een verbetertraject voor het contractmanagement in gang gezet, zodat dit geborgd werd.

Interim

Als interim ondersteuner heb ik mij veelal gespecialiseerd in de ondersteuning op hoger niveau (directie, managers, RvB) in verschillende branches. Wil je weten waar ik jou mee kan ondersteunen, lees dan hier verder (link). Onderstaand zie je waar ik mijn ervaring heb opgedaan, zodat ik jou met gedegen kennis bij kan staan.

Ondersteuning van de directeuren en de procesverbetering van diverse backoffice werkzaamheden.
Bij de NVK heb ik ondersteuning geboden in 3 verschillende functies: bestuurssecretaresse, beleidsondersteuner, projectondersteuner SKMS. De werkzaamheden varieerden van secretariële ondersteuning, procesverbetering tot project- en budgetbewaking van medische projecten.
Interim ondersteuning afdeling Communicatie. Direct na aanvang ging de wereld op slot en werd er vanuit huis gewerkt, het nieuwe werken! Om hierop in te spelen heb ik ‘het werken met webinars’ opgezet & gecoördineerd, ad hoc-zaken opgepakt in verband met de uitbraak van het coronavirus.
Voor de 3 projectdirecteuren was ik de steun en toeverlaat. Dit grote bouwproject zou ruim 1,5 jaar duren, maar helaas heeft RWS na 4 maanden de stekker uit dit project getrokken en konden mijn werkzaamheden niet voortgezet worden.
Met een heel nieuw team hebben we de 5-jaarlijkse NIAZ-accreditatie begeleid; o.a. het plannen-en ondersteunen van tracer-audits; verzorgen van goede communicatie in het ziekenhuis, verslaglegging en het lopen van flitsaudits. Resultaat: het ziekenhuis is geaccrediteerd!

Eerder opgedane ervaringen

Als hoofd van het secretariaat was ik het aanspreekpunt voor collega secretaresses en de advocaten. Naast de implementatie van het nieuw computersysteem, verzorgde ik de gehele administratie en droeg ik bij aan de algemene secretariële ondersteuning.
Als medior management assistent heb ik ondersteuning geboden aan vier medische verenigingen in de breedste zin van het woord.
Als office manager ontzorgde ik de directeuren en manager opleidingen, was ik het aanspreekpunt van de adviseurs en onderhield ik de website. Bij Puls mocht ik voor het eerst mee naar een project als projectassistent bij de Provincie Utrecht.
Als directiesecretaresse heb ik de 2 dynamische directeuren (voormalige burgemeesters) ontzorgd, beheerde ik de financiële situatie van de gemeentelijke opdrachten en was ik de eindverantwoordelijke op het secretariaat.
Mijn functie als directiesecretaresse bij Aldi (1993) was mijn éérste baan in dit mooie vak! Ik heb ondersteuning geboden aan de directeur, was  verantwoordelijk voor de administratieve afwikkeling van het (vracht)wagenpark en verzorgde wekelijks de Aldi-advertenties. Daarbij was ik verantwoordelijk voor een goed functionerend secretariaat.

Referenties

Opdrachtgevers Office Services Houten

Jipke Detrie, Universiteit Utrecht

Margot heeft bij ons op het secretariaat met veel enthousiasme en energie een analyse gemaakt van de werkprocessen en een Lean-verbeterplan opgesteld en geimplementeerd. Waardoor we nu slimmer kunnen werken en beter inzicht hebben in onze taken en processen. Margot werkt zelfstandig, houdt vol en aan totdat ze een antwoord heeft. Dat is soms nodig als ingesleten paden verlegd moeten worden.

Guido Weltevreden, Recruiter

Ik ken Margot sinds 2017 en heb altijd prettig contact met haar gehouden. Margot is duidelijk en direct in de communicatie, wat haar in mijn ogen zeer betrouwbaar en integer maakt. Onlangs heeft ze via High Quality naar volle tevredenheid van alle partijen een opdracht afgerond. Inmiddels heeft ze de stap genomen naar adviseur voor het secretariaat; een rol die ze ongetwijfeld met verve zal vervullen. Ik kan Margot dan ook van harte aanbevelen!

Suzanne Klijnstra, Conrector

Margot heeft het Vecht-College opnieuw bijgestaan in een hectische periode. Ze kon voortbouwen op haar eerder opgedane ervaring bij ons. Heel fijn dat het dagelijkse reilen en zeilen zonder onderbreking door kon gaan. Margot is als een baken van rust: nuchter, duidelijk en stressbestendig!

Corine van Geffen, projectleider CPZ (College Perinatale Zorg)

Bij de ontwikkeling van 5 producten in 4 maanden door pioniers onder mijn projectleiding kwam veel werk kijken. De werkzaamheden moesten vanwege de korte termijn, zeer strak afgestemd en geregisseerd worden. Margot heeft in dit traject een spilfunctie vervuld. Van het maken van actie/besluitenlijsten, de reminders aan een ieder dat men nog een actie zou uitvoeren tot de verzorging van de vergaderingen (inclusief versnaperingen!), alles was prima geregeld. Haar 'blauwe' projectmatige aanpak heeft zeker geholpen om de producten binnen de afgesproken periode op te leveren.

Károly Illy, voorzitter NVK (Ned. Ver. Voor Kindergeneeskunde)

Ik heb Margot ervaren als een uiterst betrouwbare en consciëntieuze (directie)secretaresse. Een afspraak is bij haar ook een afspraak. Ik kan haar van harte aanbevelen!

Elco van Staveren, eigenaar Denkschets

Margot helpt Denkschets.nl met de backoffice taken en dat doet ze goed! Ze voert taken uit, maar denkt ook mee over procesverbetering en slimmere en vooral efficiëntere manier van werken. Haar scherpe blik ziet dingen waar ik zelf overheen kijk. Aanrader!

Janny Flierjans, partner Conclusion Advies en Management

Margot heeft haar werk als officemanager bij Conclusion Advies en Management zeer goed en positief uitgevoerd. Zij is een enthousiaste en plezierige persoon om mee te werken.

Ron op de Weegh, Salesmanager Van Straten Medical

Margot de Jong-Lammerts heeft in de tijd dat zij bij Van Straten Medical heeft gewerkt zich ontwikkeld tot een veelzijdig collega met een gezonde interesse voor productkennis,efficiënt werken, probleem oplossing en tevens haar expertise heeft kunnen toepassen met LSS.

Rob Uijterwaal, directeur Puls

Margot heeft bij Puls naar volle tevredenheid gewerkt. We hebben haar leren kennen als een professionele office manager. Haar bijdrage aan ons bureau was groot en in haar werkzaamheden was ze proactief. Met haar plezierige persoonlijke optreden droeg ze positief bij aan de sfeer in ons team.